контакти
за нас
обекти
ламарина
форма за запитване
профилна ламарина
дъговидна ламарина
окомплектовъчни профили
безконечни улуци
Ламарина BG EN

Дъговидна ламарина за дъговидни халета

Дъговидно огънатата ЛТ ламарина e с многофункционално приложение. Подходяща е за покриване на дъговидни халета, зърнохранилища, производствени помещения, складове, покрити пазари и паркинги.
Дъговидно огъната профилирана ламарина - поцинкована

Дъговидните халета са практичната индустриална сграда. Предимството е обусловено от:

- уникалната възможност за самоносещо хале (без допълнителна метална конструкция),

- обширното закрито пространство,

- малко им тегло,

- бърз и лесен монтаж и демонтаж,

- ниска себестойност

Използваният материал е поцинкована и поцинкована с PPGI покритие ламарина. Опитът в производството ? ни дава възможност максимално да отговорим на техническите изисквания.
Произвежданата дъговидна ЛТ ламарина е с профили ЛТ 27, ЛТ 40, ЛТ 55 в зависимост от конструкцията.

Вид профил

Ефективна
покривна
площ *

Дебелина

Кг на кв.м при1000 и 1250 мм изходна ширина

ЛТ 27- D 2

 

1020 мм
(816 мм)

 

0.50 мм

0.60 мм

0.70 мм

0.80 мм

1.00 мм

4. 81 0 кг

5. 780 кг

6. 740 кг

7. 70 5 кг

9. 630 кг


ЛТ 40- D 1

 

885 мм
(708 мм)

 

 

0.50 мм

0.60 мм

0.70 мм

0.80 мм

1.00 мм

5.550 кг

6.660 кг

7.770 кг

8.880 кг

11.100 кг


ЛТ 40- D 2

 

1000 мм
(750 мм)

 

0.50 мм

0.60 мм

0.70 мм

0.80 мм

5.240 кг

6.288 кг

7.335 кг

8.380 кг


ЛТ 55- D 1

 

 

 

( 604 мм )

 

0.50 мм

0.60 мм

0.70 мм

0.80 мм

1.00 мм

6.500 кг

7.800 кг

9.110 кг

10.410 кг

13.010 кг

* Ефективната покривна площ включва препокриването на листовете по ширина и не е необходимо да се прибавят допълнителен брой или % за презастъпване.
Използваният материал е с ширина 1250 мм.

В скоби са данни, получени при ширина на изходния материал 1000 мм.

Заб.: Кг са изчислени за поцинкована ламарина.


Инструкция за съхранение и транспортиране
на поцинкована ламарина и поцинкована с полиестерно (PVC) покритие