контакти
за нас
обекти
ламарина
форма за запитване
профилна ламарина
дъговидна ламарина
окомплектовъчни профили
безконечни улуци
Ламарина BG EN
3000 м2 оставащ кофраж   Облицовка на борд
     
Покрив и окомплектовки на планински хотел 1   Дъговидно хале - самоносеща конструкция
     
Приложение: При разнообразна конфигурация   Ламаринен покрив на обществена сграда
     
Безконечни улуци   Безконечни улуци
     
Облицовка и ламаринен покрив на магазин   Производствено хале Облицовка и покрив
     
Офиси и производствени сгради   Магазин- покрив с наклон в две равнини
     
Бензиностанция-дъговиден борд и покрив   Бензиностанция- изглед на  покрива отдолу

Покривна конструкция - права и дъговидна 17000 м2