контакти
за нас
обекти
ламарина
форма за запитване
профилна ламарина
дъговидна ламарина
окомплектовъчни профили
безконечни улуци
Ламарина BG EN
Сертифицирана по ISO 9001:2008

Фирма „Ламарина 2005” произвежда ЛТ ламарина с универсално приложение - за покриви, огради, външни и вътрешни облицовки, окачени тавани и несваляеми кофражи.

Покривна ламарина

С отпадането на необходимостта от поддръжка, функционалната надеждност на покривната ламарината с полиестерно (PPGI) покритие ламарина нараства с всяка измината година.

При необходимост от топлоизолация се поставя изолационен материал под ламарината- ниска себестойност, лесен монтаж и избор на оптимален климат.

Квалифицираният персонал разработва варианти индивидуално за всеки отделен обект, съобразно конкретните конструктивни, архитектурни, технологични и дизайнерски изисквания. Богатият избор на височини, брой профили и оптимална дължина на листа, дават възможност за постигане на максимален ефект, съчетавайки

 

Стабилност

 

Икономичност

Дизайн

Вид профил

Ефективна
покривна
площ *

Кг на кв.м при 1000 мм изходна ширина

Дебелина

Кг на кв.м при 1250 мм изходна ширина

ЛТ 30

 

1040 мм
(828 мм)

 

4.730 кг

5.680 кг

6.625 кг

7.570 кг

9.465 кг

0.50 мм

0.60 мм

0.70 мм

0.80 мм

1.00 мм

4.720 кг

5.665 кг

6.610 кг

7.555 кг

9.445 кг


ЛТ 35

 

1000 мм
(789 мм)

 

4.980 кг

5.980 кг

6.970 кг

7.970 кг

0.50 мм

0.60 мм

0.70 мм

0.80 мм

4.910 кг

5.895 кг

6.875 кг

7.860 кг


ЛТ 40 -2

 

1000 мм
(750 мм)

 

5.240 кг

6.2 85 кг

7.330 кг

8.380 кг

0.50 мм

0.60 мм

0.70 мм

0.80 мм

4.910 кг

5.895 кг

6.875 кг

7.860 кг


ЛТ 50 -2

 

990 мм

 

 

 

-

0.50 мм

0.60 мм

0.70 мм

0.80 мм

1.00 мм

4.960 кг

5.955 кг

6.947 кг

7.939 кг

9.924 кг


ЛТ 55 -1

 

848 мм
(669 мм)

 

 

-

0.50 мм

0.60 мм

0.70 мм

0.80 мм

1.00 мм

5.790 кг

6.950 кг

8.110 кг

9.265 кг

11.585 кг

* Ефективната покривна площ включва припокриването на листовете по ширина и не е необходимо да се прибавят допълнителен брой или % за презастъпване.
Използваният материал е с ширина 1250 мм.
В скоби са данни, получени при ширина на изходния
материал 1000 мм.

Заб.: Кг са изчислени за поцинкована ламарина.

 

Облицовка

Оформянето на фасади с ЛТ ламарина- това е съвременният начин за облицовка. Прeдставляват модерно и естетически издържано решение за странично и стенно покритие на сгради и окачени тавани.

Използва се вместо традиционнните мазилки, както за нови сгради, така и за обновление на стари фасади....

Вид профил

Ефективна
покривна
площ *

Кг на кв.м при 1000 мм изходна ширина

Дебелина

Кг на кв.м при 1250 мм изходна ширина

ЛТ 5

 

 

1185 мм
(945 мм)

4.160 кг

0.50 мм

4.145 кг

Профилът се изпълнява само за дебелина 0.50 мм

ЛТ 16

 

 

 

1120 мм
(905 мм)

4 .340 кг

5 .210 кг

6 .080 кг

6. 9 50 кг

0.50 мм

0.60 мм

0.70 мм

0.80 мм

4.390 кг

5.260 кг

6.140 кг

7.018 кг


ЛТ 22

 

 

1085 мм (840 мм)

4.675 кг

5.610 кг

6.550 кг

7.485 кг

0.50 мм

0.60 мм

0.70 мм

0.80 мм

4.530 кг

5.430 кг

6.340 кг

7.240 кг


ЛТ 25

 

 

1035 мм
(815 мм)

4.746 кг

5.695 кг

6.645 кг

7.595 кг

 

0.50 мм

0.60 мм

0.70 мм

0.80 мм

 

4.822 кг

5.787 кг

6.750 кг

7.715 кг

 

* Ефективната покривна площ включва препокриването на листовете по ширина и не е необходимо да се прибавят допълнителен брой или % за презастъпване.
Използваният материал е с ширина 1250 мм.
В скоби са данни, получени при ширина на изходния
материал 1000 мм.

Заб.: Кг са изчислени за поцинкована ламарина.

Икономични профили*

Вид профил

Ефективна
покривна
площ *

Дебелина

Кг на кв.м при1000 мм изходна ширина

ЛТ 30-3

 

854 мм
(от изходна ширина
1000 мм)

 

0.50 мм

0.60 мм

0.70 мм

0.80 мм

1.00 мм

4.600 кг

5.520 кг

6.440 кг

7.360 кг

9.200 кг


ЛТ 40-3

 

808 мм
(от изходна ширина
1000 мм)

 

0.50 мм

0.60 мм

0.70 мм

0.80 мм

1.00 мм

4.860 кг

5.835 кг

6.810 кг

7.780 кг

9.720 кг


ЛТ 50-3

 

764 мм
(от изходна ширина
1000 мм)

 

0.50 мм

0.60 мм

0.70 мм

0.80 мм

1.00 мм

5.140 кг

6.170 кг

7.200 кг

8.230 кг

10.280 кг

* Постига се максимална ефективна площ. Използват се при малки подпорни разстояния и са препоръчителни за малък наклон.

* Ефективната покривна площ включва препокриването на листовете по ширина и не е необходимо да се прибавят допълнителен брой или % за презастъпване.

Високопрофилна ламарина

Като несваляем кофраж ЛТ ламарината има следните преимущества:

  • бърз монтаж
  • премахване нуждата от декофриране и измазване
  • намаляване на довършителните работи

Вид профил

Ефективна
покривна
площ *

Дебелина

Кг на кв.м при 1250 мм изходна ширина

ЛТ 75

 

 

891 мм

 

0.60 мм

0.70 мм

0.80 мм

1.00 мм

 

6.615 кг

7.720 кг

8.82 0 кг

11.025 кг

ЛТ 85

 

 

846 мм

 

 

 

0.60 мм

0.70 мм

0.80 мм

1.00 мм

6.965 кг

8.130 кг

9.290 кг

11.610 кг

* Ефективната покривна площ включва препокриването на листовете по ширина и не е необходимо да се прибавят допълнителен брой или % за презастъпване.
Използваният материал е с ширина 1250 мм.

 

Профилите ЛТ 85-2 и ЛТ 135 се изпълняват само с полиестерно покритие (PPGI)

Вид профил

Ефективна
покривна
площ *

Дебелина

Кг на кв.м при 1500 мм изходна ширина

ЛТ 85 -2

 

 

1120 мм

 

0.75 мм

0.88 мм

1.00 мм

1.25 мм

1.50 мм

7.895 кг

9.264 кг

10.527 кг

13.158 кг

15.790 кг


ЛТ 135

 

 

930 мм

 

 

 

0.75 мм

0.88 мм

1.00 мм

1.25 мм

1.50 мм

9.508 кг

11.156 кг

12.677 кг

15.847 кг

19.016 кг

* Ефективната покривна площ включва препокриването на листовете по ширина и не е необходимо да се прибавят допълнителен брой или % за презастъпване.
Използваният материал е с ширина 1500 мм.

 

Инструкция за съхранение и транспортиране
на поцинкована ламарина и поцинкована с полиестерно (PVC) покритие